קשרי משקיעים

בית ההשקעות הלמן-אלדובי בניהולם של רמי דרור, מנכ"ל ואורי אלדובי, יו"ר, מתמחה בחסכון ארוך טווח ועוסק בניהול קופות גמל והשתלמות, ניהול קרנות פנסיה, ניהול תיקי השקעות והשקעות אלטרנטיביות בהיקף כולל של למעלה מ-63 מיליארד ש"ח. קרן הפנסיה של בית ההשקעות הינה אחת מארבע קרנות הפנסיה הנבחרות כברירה מחדל מטעם משרד האוצר.
החברה נסחרת במדדים: ת"א פיננסים, ת"א צמיחה ות"א ביטוח פלוס
.

מחיר המניה
תל אביב
מחיר
שינוי
נפח מסחר

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2019  גדלו בכ-13.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-38.5 מיליון שח.
הנכסים המנוהלים רשמו גידול של כ-16.9% והסתכמו בכ – 62.7 מיליארד ₪ בהשוואה לרבעון מקביל.
מספר עמיתי הפנסיה זינק בכ-209%  ללמעלה מ- 138 אלף עמיתים נכון לתום הרבעון השלישי – ההכנסות ממגזר הפנסיה גדלו בכ-53.5%, הנכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה הסתכמו בסכום של 3.4 מיליארד ₪ גידול של 54% בהשוואה לרבעון מקביל.
ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי, הסתכמה בכ- 6 מיליון ₪ גידול של 49.2% ביחס לרבעון המקביל אשתקד 
הרווח לפני מס של החברה ברבעון השלישי גדל בכ- 102.3% והסתכם ב- 1.2 מיליון שח לעומת 0.6 מיליון שח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההישגים שלנו

63 מיליארד ₪

היקף נכסים מנוהל

620 מיליון ₪

היקף קרנות הפרטיות

400,000

לקוחות גמל והשתלמות

140,000

לקוחות פנסיה

50 מיליון ₪

קרן התחדשות עירונית

570 מיליון ₪

קרן P2P

171 מיליון ₪

הון עצמי

300

עובדים

181,059 ₪

שווי שוק