קשרי משקיעים

בית ההשקעות הלמן-אלדובי בניהולם של רמי דרור, מנכ"ל ואורי אלדובי, יו"ר, מתמחה בחסכון ארוך טווח ועוסק בניהול קופות גמל והשתלמות, ניהול קרנות פנסיה, ניהול תיקי השקעות והשקעות אלטרנטיביות בהיקף כולל של למעלה מ-63 מיליארד ש"ח. קרן הפנסיה של בית ההשקעות הינה אחת מארבע קרנות הפנסיה הנבחרות כברירה מחדל מטעם משרד האוצר.
החברה נסחרת במדדים: ת"א פיננסים, ת"א צמיחה ות"א ביטוח פלוס
.

מחיר המניה

תל אביב

הלמן אלדובי השק

מחיר

אג'

שינוי

שינוי

אחוז שינוי

שער

ע"נ

עדכון אחרון:

בשעה:

ה-EBITDA של החברה בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020 הסתכם בסך של כ-27.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-  13.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ- 106.8%.  ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי 2020 הסתכם בסך של כ-9.7 מיליון לעומת סך של כ-6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד –   גידול של כ- 63%. 

הרווח לפני מס של החברה בתקופה של תשעת החודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר 2020  הסתכם בסך של כ- 10.1  מיליון ש״ח לעומת הפסד לפני מס בסך של כ- 1.1 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח לפני מס של החברה לרבעון השלישי 2020 הסתכם בסך של כ- 5.4  מיליון ש״ח לעומת רווח לפני מס בסך של כ- 1.2 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההישגים שלנו

70.1 מיליארד ₪

היקף נכסים מנוהל

640 מיליון ₪

היקף קרנות הפרטיות

400,000

לקוחות גמל והשתלמות

182,000

לקוחות פנסיה

145 מיליון ₪

קרן התחדשות עירונית

495 מיליון ₪

קרן P2P

180 מיליון ₪

הון עצמי

276

עובדים

190.2 מיליון ₪

שווי שוק